Kwartalnik Astrologia Profesjonalna

Numer 12 [3(12)2013]

21 grudnia 2015 roku ukazał się 12 numer „Astrologii Profesjonalnej”. Publikujemy artykuł Izabeli Podlaskiej-Konkel o interpretacji horoskopów horarnych dotyczących pytań o karierę i sprawy zawodowe, cenę produk­tu, rządy i werdykt sądu oraz finał sprawy oraz tekst o tym, jak interpretować horoskopy wydarzeniowe. Ewa Krajewska przedstawia znaczenia dziewiątego domu, a Ewa Seydlitz odtwarza chronologię przepowiedni Nostradamusa.

Numer można zamówić telefonicznie 0-600-28-488, 0-600-218-588 lub w sklepie internetowym:http://sklepmagiczny.pl

"Astrologia Profesjonalna" numer 12
[3(12)/2013], format A4, 52 s., kolorowa okł‚adka, czarno-biał‚y ś›rodek
cena 24,99 zł

SPIS TREŚšCI

Od redakcji

Nauka astrologii 

3 Pytania o pracę, cenę czy wynik sprawy
Izabela Podlaska-Konkel
Pytania horarne o sprawy kariery, awansu, ceny produktu, wyroku sądu czy wyniku sprawy przypisujemy do dziesiątego domu. Kątowy dziesiąty dom i medium coeli wskazują na nasze aspiracje, cele życiowe, pozycję w świe­cie i to, co najwyżej – dosłownie i w przeno­śni. Dom ten opisuje naszą karierę, relacje zawo­dowe, szefa i wszelkiego rodzaju zwierzchników, biznes, a także cenę, jaką finalnie zapłacimy za ja­kąś rzecz, czy też wynik gry lub meczu.

22 Znaczenia dziewiątego domu
Ewa Krajewska
W dziewiątym domu znajdują się nasze marzenia o podróży, ambicje dotyczące wyższego wykształcenia i filozofia życia. Dom dziewiąty to dom upadający. Uważa się, że planety znajdujące się w domach upadających działają nieco słabiej niż w pozostałych, co opóźnia osiąganie celów związanych z tymi plane­tami. W przypadku domu dziewiątego realizuje się to tak, że właściciel horoskopu skupia się na teorii i swoich marzeniach, a nie na praktycznym wciela­niu w życie swoich pomysłów.

Historia astrologii
34 Chronologia Nostradamusa
Ewa Seydlitz
Nostradamus w swoich proroctwach stosował chronologię, którą możemy odtworzyć na podstawie anielskich er przyporządkowanych planetom. Według obliczeń opata ze Sponheim, od począt­ku świata do narodzin Chrystusa minęły 5424 lata, przy czym Jezus urodził się w 109 roku wieku Sa­turna. W chwili obecnej dobiega końca trzeci pełny cykl planetarny (a XXI wiek anielski) i epo­ka anioła Słońca, która ma zakończyć się, w 2235 roku, gdy pałeczkę przejmie po raz czwarty Saturn.

Astrologia elekcyjna
40 Jak interpretować horoskopy wydarzeń?
Izabela Podlaska-Konkel
Horoskop wydarzenia pomoże nam ocenić, czy się ono powiedzie i jakie korzyści nam przyniesie. Główne elementy, które bierzemy pod uwagę pod­czas interpretacji, to trzy obiekty: ascendent (i jego władca), Słońce i Księżyc horoskopu wydarzenio­wego. Wskażą nam one najważniejsze cechy wyda­rzenia i szanse na jego powodzenie, kontynuację czy trwałość. Ascendent opisze nam początek wy­darzenia, to, co się wydarzy, główne etapy rozwo­ju sytuacji, a także pierwsze wrażenie, jakie spra­wa, sytuacja czy osoba, która je powoduje, na nas zrobi.

 

http://astrologiapro.pl/
Informacje o piśmie
* Wydawca: Albireo s.c.
* Cena: 24,99 zł
* Liczba stron: 52
* Format: A4
* Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
* Data publikacji: 21.12.2015
* Do kupienia: sklepmagiczny.pl, telefoniczne zamówienia 600218488, 600218588
* Redakcja:
Redaktor naczelna: Izabela Podlaska-Konkel
Sekretarz redakcji: Miłosława Krogulska
* Redakcja graficzna: Mateusz Konkel

Nowoś›ci

Astrologiczne aforyzmy medyczne

Jeśli Księżyc porusza się szybko i jest wzrastający oraz tworzy aplikacyjny sekstyl lub trygon z władcą ascendentu, nawet jeśli jest pod horyzontem, to przyspiesza leczenie, a jeszcze lepiej jest, jeśli zachodzi recepcja

Jak zadawać pytania horarne?

Kiedy chcemy wiedzieć, czy zdamy jutro egzamin, czy on do mnie wróci lub czy warto zainwestować w tę firmę, o wiele szybciej i dokładniej dowiemy się tego używając technik astrologii horarnej. Ale zanim zadamy pytanie, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Nie, to wcale nie żarty. Od umiejętności prawidłowego zadawania pytań zależy, czy odpowiedź będzie trafna i zadowoli osobę pytającą. Jak więc zadawać pytanie w astrologii horarnej?

Zagadka noworoczna: Skąd ten cytat?

Zapraszam do rozwiązania naszej zagadki noworocznej. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Skąd pochodzi ten cytat?

Brando, Marlon

Marlon Brando dzięki swoim rolom stał się symbolem seksu i prawdziwego buntownika, co doskonale oddaje symbolikę znaku Barana, pełną odniesień do siły i męskości.

Morin, Jean Baptiste

Morin obliczał datę podróży pod swój horoskop. Księżyc podróży jest w koniunkcji z jego urodzeniowym Merkurym.

Budowa domu

Od wieków ludzie dużą wagę przykładają do momentu rozpoczęcia budowy budynku. Jest z tym związanych wiele przesądów i zwyczajów. Jednak za horoskop budowy domu astrologowie przyjmowali zawsze moment położenia pierwszej cegły.

Horoskop podróży

Aby pomóc losowi i zapewnić sobie bezpieczniejszą i bardziej komfortową podróż, możemy wyznaczyć horoskop podróży. Horoskop podróży stawiamy na moment, kiedy planujemy wyjść z domu lub wsiąść do pojazdu, którym kierujemy lub mamy wpływ na podróż.

Dom VIII: fakty i mity

Ósmy dom jest domem następującym, któremu przypisuje się jakość stałą, żywioł wody i powiązanie ze znakiem Skorpiona. Ósmy dom jest mało dynamiczny, bo to w domach kardynalnych coś się dzieje, a w domach upadających rzeczy poddawane są procesowi analizy, zmiany i doskonalenia.

Co nam przyniesie Jowisz w znaku Bliźniąt?

Jowisz na wygnaniu działa inaczej, niż się tego spodziewamy. Nie włada tym znakiem, a wręcz jest na wygnaniu ze swojego królestwa, bo znak wygnania jest opozycyjny do znaku, którym dana planeta włada.

Znak Barana

Znak Barana to pierwszy znak zodiaku, który wyznacza początek wiosny i nowego roku astronomicznego oraz astrologicznego. Charakterystyka tego znaku pochodzi od połączenia symboliki żywiołu ognia i jakości kardynalnej, którym Baran jest w zodiaku podporządkowany.

Jak nauczyć się astrologii?

Wiele osób pyta mnie, czy każdy może zostać astrologiem. Odpowiadam zawsze, że tak! Astrologia nie jest nauką tajemną i łatwo poznać jej reguły. Dla jednych może być nudna i nieciekawa, a dla drugich stać się ciekawym hobby, życiową pasją, czy nawet zawodem. Jak więc nauczyć się astrologii?

Jowisz w Bliźniętach od 11.06.2012

11 czerwca Jowisz wejdzie do Bliźniąt i zostanie w nim aż do 26 czerwca 2013 roku. Będzie szansa na pozytywne zmiany w twoim życiu. Jowisz po zodiaku wędruje dostojnie i powoli. Przez jeden znak przechodzi mniej więcej rok. Niczym wielki czarodziej przynosi zmiany i pielęgnuje dobre cechy każdego znaku. Branże i dziedziny, które aktualnie wskazuje, stają się dostępne dla większej liczby ludzi, a to sprzyja sukcesom i zadowoleniu.

Redakcja

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna jest jedynym czasopismem poświę™conym profesjonalnej astrologii, jakie ukazuje się™ na polskim rynku.

Adres redakcji:
ul. Pruszkowska 29/259,
02-119 Warszawa

Napisz do nas
Tel. kom: 0-600-218-488/588

© 2011-2018 Albireo s.c.

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna jest jedynym czasopismem poś›wię™conym profesjonalnej astrologii, jakie ukazuje się™ na polskim rynku.

Adres redakcji:
ul. Pruszkowska 29/259,
02-119 Warszawa
e-mail: redakcja (mał‚pa) astrologiapro.pl
tel. kom: 0-600-218-488/588