Kwartalnik Astrologia Profesjonalna

Budowa domu

Izabela Podlaska-Konkel

Kiedy budujemy dom, chcemy, aby nasza budowla była solidna, a dom nie zawalił się zaraz po wprowadzeniu. Od wieków ludzie dużą wagę przykładają do momentu rozpoczęcia budowy budynku. Jest z tym związanych wiele przesądów i zwyczajów. Jednak za horoskop budowy domu astrologowie przyjmowali zawsze moment położenia pierwszej cegły (w budownictwie tradycyjnym był to kamień w narożu ściany wieńcowej, na którym opierał się węgieł czyli narożnik ściany). W branży budowlanej nazywany jest on kładzeniem kamienia węgielnego. Zawsze z tej okazji podpisywany jest zwyczajowo akt erekcyjny czyli dokument uroczyście rozpoczynający budowę. Akt wkłada się do metalowej tuby lub skrzynki, a wraz z nim wydanie miejscowej gazety z dnia podpisania, kilka monet, zdjęcia z uroczystości itp., a potem zamurowuje razem z kamieniem węgielnym. Dawniej moment tak ważnego wydarzenia był wyznaczany przez astrologa, żeby dom był bezpieczny, solidny, nie miał wad i służył rodzinie czy miastu przez wieki. Nie ma zwyczaju, aby murować kamień węgielny podczas budowy prywatnego domu. Za moment budowy przyjmujemy wtedy położenie pierwszej cegły lub innego materiału, z którego dom ma być zbudowany.

Najważniejsze punkty
W horoskopie budowy domu trzeba zwrócić uwagę na kilka punktów i planet. Są to:
1) ascendent, jego władca i pierwszy dom;
2) Księżyc i planeta, z którą robi najbliższy aplikacyjny aspekt;
3) czwarty dom i jego władca;
4) drugi dom i jego władca;
5) dziesiąty dom i jego władca (szczególnie, jeśli dom jest wysoki lub ma kilka pięter).

Początek i postępy prac
Ascendent wskazuje, jak szybko będą postępować prace, a także jak dom będzie zagospodarowany, kiedy budowa zostanie ukończona. Dlatego wzmacniamy władcę ascendentu i unikamy umieszczania w pierwszym domu i w koniunkcji z ascendentem węzła południowego i Saturna, bo może to oznaczać opóźnienia w budowie, a także ryzyko, że dom nie będzie długo zamieszkały lub że jego utrzymanie wymagać będzie wiele zachodu i problemów. Jedyny wyjątek, kiedy Saturn może być w domu pierwszym lub dziesiątym, to kiedy jest w godności (w Koziorożcu lub Wodniku) lub w wywyższeniu (w Wadze). Ale i wtedy odsuwamy go od koniunkcji z osią. Malefiki Marsa, Saturna i węzeł południowy najlepiej umieścić w domach upadających: trzecim, szóstym, dziewiątym lub dwunastym.

Władca ascendentu nie powinien być w retrogradacji, bo wskazuje to na duże opóźnienia i problemy z pozwoleniami na budowę i innymi dokumentami. Dobrze jest, jeśli władca ascendentu, Księżyc i inne ważne sygnifikatory są ponad horyzontem (domy od XII do VII). Dzięki temu dom szybko będzie piął się w górę.

Księżyc powinien  być rosnący oraz tworzyć aplikacyjny aspekt z Jowiszem lub Wenus (koniunkcja, trygon, sekstyl), bo to zapewnia trwałość murów i długie „życie” dla domu. Najlepiej, żeby Księżyc był w wywyższeniu czyli w Byku lub we własnym znaku czyli w Raku (który jest też znakiem wywyższenia Jowisza). Księżyc nie powinien zmierzać do aspektu z Saturnem i węzłem południowym,  bo to oznacza kłopoty i częste remonty, a także nietrwałość budowli.

IV dom - solidna podstawa
W horoskopie miejscem, które opisuje nieruchomości i fundamenty jest imum coeli i czwarty dom horoskopu. Dlatego przy wyznaczaniu momentu rozpoczęcia budowy domu warto zadbać, aby to miejsce w horoskopie było wolne od malefików Marsa i Saturna. Nie umieszczamy ich w tym domu, unikamy też aspektów tych dwóch planet do osi imum coeli – medium coeli (nawet sekstyli i trygonów). W czwartym domu nie umieszczamy też maleficznego węzła południowego. Malefiki wskazywać mogą na to, że dom może nie zostać ukończony lub jego budowa będzie bardzo długo trwała (Saturn), lub że zniszczy go ogień lub splądrują złodzieje (Mars). Jeśli możemy umieszczamy w czwartym domu Jowisza lub Wenus, albo oba benefiki jednocześnie.

Czwarty dom powinien się zaczynać w znaku jakości stałej, najlepiej w Byku lub Lwie, aby dom miał solidną postawę i nie trzeba było przebudowywać lub poprawiać zbyt wiele. Jeśli nie jest to możliwe, wzmacniamy władcę czwartego domu poprzez umieszczenie go w korzystnym znaku i w aspekcie aplikacyjnym do benefików.

Dom jako inwestycja
Wzmacniamy też drugi dom, bo oznacza on to, co posiadamy i z czego czerpiemy zyski. Niektórzy klasyczni autorzy nieruchomości przypisywali do drugiego domu (m.in. William Lilly). Najlepiej, kiedy w drugim domu znajduje się Jowisz, bo to zapewni nam zyski z domu i szybki wzrost jego wartości po ukończeniu budowy, a także ładne wykończenie. Oczywiście nie będzie to tani dom, ale na tym nie warto oszczędzać.

Złote Tarasy – najdłuższa budowa XXI wieku
Budowa nowoczesnego centrum handlowego w centrum Warszawy tuż obok Dworca Centralnego, została przez dziennikarzy złośliwie nazwana najdłuższą budową XXI wieku. Kiedy 16.01.2003 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Złotych Tarasów, nikt nie podejrzewał, że budowa potrwa o dwa lata dłużej niż przewidywano.

Horoskop budowy Złotych Tarasów

Budowa Złotych Tarasów – wmurowanie kamienia węgielnego 16.01.2002 g. 12:00 CET (-1:00), Warszawa, Polska
klasyfikacja: A, źródło: informacje prasowe www.gazeta.pl, archiwum autorki


Merkury, władca ascendentu horoskopu budowy, jest w Koziorożcu, znaku każącego na wszystko czekać Saturna, w retrogradacji okazał się mało fortunny dla przebiegu tej inwestycji. Ascendent w znaku Bliźniąt wskazuje, że trzeba wystrzegać się małych błędów i potknięć. W 2004 roku stowarzyszenie Przy6jazne Miasto zostało pominięte przez urzędników podczas wydawania opinii sanitarnej. Stowarzyszenie wykorzystało błąd urzędnika (Koziorożec) i sąd administracyjny pierwszej instancji na ich wniosek uchylił pozwolenie na budowę. Inwestor w końcu wygrał w NSA i odblokował budowę. Nie był to jednak koniec problemów. W 2005 roku kolejne opóźnienie. Miasto nie chciało się zgodzić na zmiany w projekcie, które spowodowane były rozbudowaniem powierzchni Multikina. Na szczęście wojewoda się w końcu zgodził, ale inwestor znów przesunął otwarcie obiektu. Kolejne opóźnienie spowodowała firma Skanska, która nie dotrzymała terminu realizacji prac instalacyjnych. Tuż przed otwarciem obiektu, co miało nastąpić w lutym 2007 roku, znów zaatakowali ekolodzy ze stowarzyszenia Przyjazne Miasto. Chcieli zablokować po raz kolejny inwestycję, bo parking przy centrum miał być trochę większy niż planowano. Warto zauważyć, że Mars jest w koniunkcji z descendentem (przeciwnicy budowy) i zarazem w opozycji do ascendentu, w znaku Skorpiona.

Jednak horoskop rozpoczęcia budowy ma i mocne strony. Księżyc jest w Raku, znaku swojego władztwa. Mimo formalnych problemów budowy nigdy nie przerwano, tłumacząc się, że pozostawienie niedokończonego dachu doprowadziłoby do nieodwracalnych korozji i odkształceń stalowych elementów. Najemców nie brakowało, w połowie budowy centru  miało już podpisane umowy na wynajem 50% powierzchni biurowo-rozrywkowej. Jowisz jest w czwartym domu horoskopu, co daje nadzieję, że konstrukcja będzie stabilna. Minęło już pięć lat od otwarcia obiektu i nic nie wskazuje na błędy konstrukcyjne lub problemy z budowlą. Problemy sprawia głównie dach, który z powodu dziwnej konstrukcji (pofalowane szkło) przecieka przy silnych deszczach. Dwa malefiki w horoskopie budynku wskazują, że kłopoty będą się powtarzać: Mars jest w Skorpionie (woda), a Saturn w Bliźniętach (szklany dach). Mimo to horoskop pokazuje, że inwestycja z roku na rok zyskuje na wartości i przynosi duże zyski, bo w drugim domu jest silny Księżyc (w Raku), a w czwartym domu jest beneficzny Jowisz.

Więcej na temat horoskopów budynków, rozpoczynania robót budowlanych i wyburzania można przeczytać w artykule „Budowa domu”, który został opublikowany w numerze 1-2(6-7)/2012 kwartalnika "Astrologia Profesjonalna".

Nowoś›ci

Astrologiczne aforyzmy medyczne

Jeśli Księżyc porusza się szybko i jest wzrastający oraz tworzy aplikacyjny sekstyl lub trygon z władcą ascendentu, nawet jeśli jest pod horyzontem, to przyspiesza leczenie, a jeszcze lepiej jest, jeśli zachodzi recepcja

Jak zadawać pytania horarne?

Kiedy chcemy wiedzieć, czy zdamy jutro egzamin, czy on do mnie wróci lub czy warto zainwestować w tę firmę, o wiele szybciej i dokładniej dowiemy się tego używając technik astrologii horarnej. Ale zanim zadamy pytanie, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Nie, to wcale nie żarty. Od umiejętności prawidłowego zadawania pytań zależy, czy odpowiedź będzie trafna i zadowoli osobę pytającą. Jak więc zadawać pytanie w astrologii horarnej?

Zagadka noworoczna: Skąd ten cytat?

Zapraszam do rozwiązania naszej zagadki noworocznej. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Skąd pochodzi ten cytat?

Brando, Marlon

Marlon Brando dzięki swoim rolom stał się symbolem seksu i prawdziwego buntownika, co doskonale oddaje symbolikę znaku Barana, pełną odniesień do siły i męskości.

Morin, Jean Baptiste

Morin obliczał datę podróży pod swój horoskop. Księżyc podróży jest w koniunkcji z jego urodzeniowym Merkurym.

Budowa domu

Od wieków ludzie dużą wagę przykładają do momentu rozpoczęcia budowy budynku. Jest z tym związanych wiele przesądów i zwyczajów. Jednak za horoskop budowy domu astrologowie przyjmowali zawsze moment położenia pierwszej cegły.

Horoskop podróży

Aby pomóc losowi i zapewnić sobie bezpieczniejszą i bardziej komfortową podróż, możemy wyznaczyć horoskop podróży. Horoskop podróży stawiamy na moment, kiedy planujemy wyjść z domu lub wsiąść do pojazdu, którym kierujemy lub mamy wpływ na podróż.

Dom VIII: fakty i mity

Ósmy dom jest domem następującym, któremu przypisuje się jakość stałą, żywioł wody i powiązanie ze znakiem Skorpiona. Ósmy dom jest mało dynamiczny, bo to w domach kardynalnych coś się dzieje, a w domach upadających rzeczy poddawane są procesowi analizy, zmiany i doskonalenia.

Co nam przyniesie Jowisz w znaku Bliźniąt?

Jowisz na wygnaniu działa inaczej, niż się tego spodziewamy. Nie włada tym znakiem, a wręcz jest na wygnaniu ze swojego królestwa, bo znak wygnania jest opozycyjny do znaku, którym dana planeta włada.

Znak Barana

Znak Barana to pierwszy znak zodiaku, który wyznacza początek wiosny i nowego roku astronomicznego oraz astrologicznego. Charakterystyka tego znaku pochodzi od połączenia symboliki żywiołu ognia i jakości kardynalnej, którym Baran jest w zodiaku podporządkowany.

Jak nauczyć się astrologii?

Wiele osób pyta mnie, czy każdy może zostać astrologiem. Odpowiadam zawsze, że tak! Astrologia nie jest nauką tajemną i łatwo poznać jej reguły. Dla jednych może być nudna i nieciekawa, a dla drugich stać się ciekawym hobby, życiową pasją, czy nawet zawodem. Jak więc nauczyć się astrologii?

Jowisz w Bliźniętach od 11.06.2012

11 czerwca Jowisz wejdzie do Bliźniąt i zostanie w nim aż do 26 czerwca 2013 roku. Będzie szansa na pozytywne zmiany w twoim życiu. Jowisz po zodiaku wędruje dostojnie i powoli. Przez jeden znak przechodzi mniej więcej rok. Niczym wielki czarodziej przynosi zmiany i pielęgnuje dobre cechy każdego znaku. Branże i dziedziny, które aktualnie wskazuje, stają się dostępne dla większej liczby ludzi, a to sprzyja sukcesom i zadowoleniu.

Redakcja

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna jest jedynym czasopismem poświę™conym profesjonalnej astrologii, jakie ukazuje się™ na polskim rynku.

Adres redakcji:
ul. Pruszkowska 29/259,
02-119 Warszawa

Napisz do nas
Tel. kom: 0-600-218-488/588

© 2011-2018 Albireo s.c.

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna jest jedynym czasopismem poś›wię™conym profesjonalnej astrologii, jakie ukazuje się™ na polskim rynku.

Adres redakcji:
ul. Pruszkowska 29/259,
02-119 Warszawa
e-mail: redakcja (mał‚pa) astrologiapro.pl
tel. kom: 0-600-218-488/588