Kwartalnik Astrologia Profesjonalna

Księżyc - dusza horoskopu

Mił‚osł‚awa Krogulska

Interpretacja pozycji Księżyca w horoskopie urodzeniowym jest kluczem do zrozumienia postawy życiowej, jaką przyjmuje właściciel horoskopu. Słońce i ascendent mówią nam o sposobie działania i opinii, jaką mamy na swój temat. Księżyc dotyczy spraw bardziej ulotnych, ale nie mniej istotnych. Określa typ naszej emocjonalności, wskazuje na poziom naszego zaufania do siebie i świata.

Według dawnej astrologii Księżyc włada wszystkim tym, co osobiste i codzienne – od wyglądu zewnętrznego po usposobienie. Opisuje to, czego nie możemy kontrolować i co trudno nam świadomie zmienić, a co wywiera wpływ na nasze poglądy i zachowanie. Możemy na przykład być świetnym mówcą i mądrym człowiekiem, bo mamy doskonale postawione Słońce lub Merkurego, ale jednocześnie być zrzędliwi i lękliwi, bo Księżyc w naszym horoskopie odbiera trudne aspekty.
Dzisiaj mówimy, że Księżyc opisuje naszą podświadomość, chociaż psychologowie nadal spierają się, co dokładnie znaczy ten termin. W języku astrologii Księżyc to główny władca naszych instynktów, wspomnień i wyuczonych od najwcześniejszego dzieciństwa zachowań. To główny impuls do zaspokajania emocjonalnych potrzeb, który rzadko jednak działa wprost i nie używa logicznego języka. Dlatego mawia się, że Księżyc to nasze wewnętrzne dziecko, bo przemawia do nas obrazami, nastrojami, emocjami. Od pozycji Księżyca zależy, czy i jak osiągniemy w życiu emocjonalne zadowolenie i spokój.

Interpretację horoskopu urodzeniowego zaczynamy od Słońca i ascendentu, które mówią nam o sposobie działania. Najczęściej ludzie szybko rozpoznają się w obrazie, który nakreślają znak ascendentu oraz pozycja Słońca w znaku i domu horoskopu. Słońce określa sposób działania, ascendent sposób podejmowania decyzji, a Księżyc sposób przeżywania emocji. To, jakie jest Słońce i ascendent, zwykle od razu jest widoczne w charakterze danej osoby. Zasada ta nie zawsze dotyczy Księżyca, którego wpływ może być bardziej subtelny – co wcale nie znaczy, że będzie słabszy. Np. gdy widzimy, że ktoś ma Słońce w Bliźniętach, to możemy założyć, że będzie on raczej rozmowny i towarzyski. Gdy ktoś ma Księżyc w Bliźniętach, może taki być, ale równie dobrze może lubić przebywać w towarzystwie osób rozmownych, choć sam się nie odezwie i będzie niezauważony przez innych siedział w kącie.

Księżyc jest ziemskim satelitą i pod względem swojej rzeczywistej masy jest najmniejszym obiektem, jaki astrologowie biorą pod uwagę podczas interpretacji horoskopu. Tak jednak w życiu jest, że nie chodzi o ilość, ale o jakość. Więc choć Księżyc jest najmniejszy, to jednocześnie zajmuje najwięcej miejsca na niebie, bo jest najbliżej Ziemi. W jednym znaku zodiaku przebywa przez nieco ponad dwa dni (średni dzienny przebieg to 13º i 10´), a obiega cały zodiak w 28 dni. W głębszym ezoterycznym sensie ma to wiele wspólnego z Saturnem, który obiega zodiak w 29,5 roku i dla dawnych astrologów był najdalszą znaną planetą. Księżyc włada Rakiem, a Saturn Koziorożcem, a więc znakami, które są do siebie w opozycji. To wskazówka, dlaczego tak trudno nam utrzymać równowagę między zasadami, jakimi musimy się w życiu kierować, a naszymi emocjami i wyobraźnią, które nie poddają się żadnej kontroli. Księżyc w naszym horoskopie wskazuje więc na wszystko to, co z natury jest przeciwne symbolice Saturna, czyli dzieciństwo, opiekę, swobodę, zaufanie, bezkres, zmienność, radość, bliskość, więzi emocjonalne, wybaczenie, intuicję, zaspokajanie zachcianek, pamięć.

Słońce podejmuje świadome decyzje, a Księżyc jest z tego zadowolony lub nie. Wszyscy znamy osoby, które podejmują racjonalne i słuszne wybory, a potem wydają się same sobie rzucać kłody pod nogi i sabotują własne przedsięwzięcia, bo w głębi serca nie chciały pewnych decyzji podjąć. Gdy robimy coś wbrew sobie, działamy wbrew Księżycowi w naszym horoskopie. Z drugiej jednak strony, Księżyc nie zawsze ma ochotę na pracę lub obowiązki i bez świadomej decyzji Słońca do niczego byśmy w życiu nie doszli. Dlatego Słońce, Księżyc i ascendent są najważniejszymi elementami horoskopu, bo Słońce to wola, Księżyc to emocje, a ascendent to działanie. Między tymi elementami trzeba więc zachować w życiu choćby kruchą równowagę. Z tej samej przyczyny nie mogę się zgodzić z niektórymi astrologami, którzy uczą, że Słońce jest ważniejsze w horoskopie mężczyzny, a Księżyc w horoskopie kobiety, bo są one równie istotne dla każdej płci. Gdy działamy z pobudek serca, wykorzystujemy Księżycową energię na naszą korzyść. Dlatego tak ważne jest, abyśmy podjęli próbę zrozumienia tego, co mówi Księżyc w naszym horoskopie, szczególnie jeśli jest on w trudnych aspektach do Słońca lub ascendentu.

Horoskop Diany Spencer
Księżna Diana ur. 1.07.1961 godz. 19.45 (-1.00 GMT) Sandringham, Wielka Brytania, klasyfikacja A, źródło: Astrodatabank.com
Aby lepiej uchwycić różnicę między działaniem Słońca i Księżyca, popatrzmy na horoskop Księżnej Diany. Słońce i retrogradujący Merkury w znaku Raka w VII domu wskazują, że świadomie chciała wypełniać dworskie obowiązki i odgrywać rolę dobrze ułożonej żony, ale Księżyc w znaku Wodnika w II domu wyrywał się na wolność. Problemy emocjonalne Diany manifestowały się jako bulimia i kompulsywne zakupy, co odpowiada charakterystyce II domu (odżywianie i dobra materialne). Rozwód, a potem działalność charytatywna sprawiły, że Księżyc przestał być na drugim planie. Warto zauważyć, że w horoskopie Diany Księżyc znajduje się w opozycji do Urana, co znacznie utrudnia osiągnięcie stabilizacji życiowej w tym obszarze życia.

Ocena pozycji Księżyca w horoskopie urodzeniowym wymaga delikatności i uwagi, bo dotykamy osobistych spraw, o których ludzie nie zawsze chcą innym opowiadać. Szczególnie gdy pozycja jest wyjątkowo trudna, możemy mieć do czynienia z osobą, która jest zamknięta emocjonalnie i nie życzy sobie, abyśmy wkraczali na jej prywatny teren.

Księżyc jest swobodny, otwarty, życzliwy. Pragnie bezpiecznych i szczerych relacji z innymi ludźmi. Księżycowy raj możemy wyobrazić sobie jako miejsce otwartości, życzliwości, prawdziwego współczucia i empatii, gdzie nie ma fałszu, kłamstwa, polowania na innych. Indyjscy mistycy opisują Księżyc jako miejsce pełne wody, beztroskiego życia, cudownych roślin. Uważają, że to wszystko się tam rzeczywiście znajduje, ale kosmonauci i reszta ludzkości przed telewizorami nie byli i wciąż nie są gotowi, aby to zobaczyć. W tym niezwykłym poglądzie ukryta jest astrologiczna prawda. Gdy chodzi o Księżyc, zawodzi nauka, statystyka i logika. Księżyc w horoskopie to brama do naszego wewnętrznego świata.

Trudna pozycja Księżyca oznacza, że nie może on w naturalny i nieskrępowany sposób realizować wszystkich swoich potrzeb. Może być w niesprzyjającym dla siebie środowisku, a więc znaku lub domu, albo przebywa w niemiłym towarzystwie czyli w aspekcie z planetą, która nie pomaga Księżycowi w realizacji jego cech. Nie znaczy to, że właściciel horoskopu będzie gorszy – astrolog nigdy nie powinien używać tego typu słów. Trudna pozycja Księżyca oznacza, że możemy w życiu napotkać więcej stresujących emocjonalnie sytuacji, które trzeba będzie konstruktywnie przeżyć i znaleźć dla nich rozwiązanie. Sytuacje te wynikać mogą z naszej konstrukcji psychicznej i naszego wewnętrznego nastawienia, a także z wydarzeń zewnętrznych. Osoby z trudną pozycją Księżyca nie uzewnętrzniają wszem i wobec swoich uczuć, dlatego innym ludziom wydawać się mogą zdystansowane, a nawet zamknięte emocjonalnie.

Gdy interpretujemy pozycję Księżyca, musimy uwzględnić następujące elementy:

1. Znak zodiaku, w jakim znajduje się™ Księżyc. Księżyc ma naturę nocną, żeńską. Jest władcą znaku Raka, jego żywiołem jest woda. Reprezentuje jakość kardynalną.

Władztwo. Gdy Księżyc przebywa w znaku Raka, jest w swoim władztwie, jego działanie może więc przejawiać się w nieskrępowany sposób. Planeta w swoim znaku działa najsilniej i ma tendencję do podporządkowywania sobie pozostałych elementów horoskopu. Osobie z Księżycem w znaku Raka wyrażanie uczuć przychodzi swobodnie, naturalnie. Jest wylewna, ale może emocjonalnie dominować ludzi w swoim otoczeniu. Słowo–klucz to czuję.

Wywyższenie. Gdy Księżyc przebywa w znaku Byka, jest w nim wywyższony, a więc jest silny i pozbawiony zahamowań. To bardzo dobre położenie Księżyca. Planeta wywyższona działa w silny sposób, jest źródłem inspiracji, talentu i kreatywności. Osoba z Księżycem w znaku Byka wyraża uczucia poprzez troskę i aktywne działanie na rzecz otoczenia, potrafi dobrze inwestować swoje uczucia. Słowo–klucz to jestem bezpieczny.

Żywioł. Gdy Księżyc przebywa w znaku Ryb, czuje się dobrze, bo Ryby należą do żywiołu wody. Osoby z Księżycem w znaku Ryb są intuicyjne, zanurzone w świecie emocji i wyobraźni. Słowo–klucz to empatia.

Upadek. Gdy Księżyc przebywa w znaku Skorpiona, jest w upadku (w opozycji do wywyższenia). To trudna pozycja, bo oznacza, że Księżyc nie może działać wprost, choć jest w znaku wodnym, a więc w znaku ze swojego żywiołu. Osoby z Księżycem w znaku Skorpiona wykazują tendencję do zazdrości i obawy o swoje bezpieczeństwo, nieustannie przyjmują postawę obronną. Słowo–klucz to strach.

Wygnanie. Gdy Księżyc przebywa w znaku Koziorożca, jest na wygnaniu (w opozycji do swojego władztwa). To bardzo trudna pozycja, bo wskazuje, że planeta nie ma możliwości działania zgodnie z własną naturą. Osoby z Księżycem w znaku Koziorożca mogą napotykać na problemy ze swobodnym wyrażaniem uczuć i emocji. Świat może z różnych powodów nie zaspokajać ich emocjonalnych potrzeb. Słowo–klucz to odrzucenie.

Wędrowiec (peregrine). Ten termin oznacza, że planeta nie jest w swoim władztwie, wywyższeniu, wygnaniu, upadku, ani w znaku swojego żywiołu. Ponieważ Księżyc ma naturę żywiołu wody, a więc jego pozycja będzie lepsza w znakach ziemskich, bo żywioły wody i ziemi współpracują ze sobą. W znakach ognistych i powietrznych pozycja Księżyca będzie trudniejsza, bo te dwa żywioły nie współpracują z żywiołem wody. W znakach ognistych Księżycowi jest za gorąco. Właściciele takiego Księżyca na wszystko będą więc reagować szybko i nerwowo. W znakach powietrznych przeważa tendencja do przesadnego racjonalizowania i ciągłego analizowania wszystkiego, co czuje właściciel horoskopu. (...)

Cały artykuł‚ można przeczytać‡ w nr 1(2)/2011 kwartalnika "Astrologia Profesjonalna".

Nowoś›ci

Astrologiczne aforyzmy medyczne

Jeśli Księżyc porusza się szybko i jest wzrastający oraz tworzy aplikacyjny sekstyl lub trygon z władcą ascendentu, nawet jeśli jest pod horyzontem, to przyspiesza leczenie, a jeszcze lepiej jest, jeśli zachodzi recepcja

Jak zadawać pytania horarne?

Kiedy chcemy wiedzieć, czy zdamy jutro egzamin, czy on do mnie wróci lub czy warto zainwestować w tę firmę, o wiele szybciej i dokładniej dowiemy się tego używając technik astrologii horarnej. Ale zanim zadamy pytanie, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Nie, to wcale nie żarty. Od umiejętności prawidłowego zadawania pytań zależy, czy odpowiedź będzie trafna i zadowoli osobę pytającą. Jak więc zadawać pytanie w astrologii horarnej?

Zagadka noworoczna: Skąd ten cytat?

Zapraszam do rozwiązania naszej zagadki noworocznej. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Skąd pochodzi ten cytat?

Brando, Marlon

Marlon Brando dzięki swoim rolom stał się symbolem seksu i prawdziwego buntownika, co doskonale oddaje symbolikę znaku Barana, pełną odniesień do siły i męskości.

Morin, Jean Baptiste

Morin obliczał datę podróży pod swój horoskop. Księżyc podróży jest w koniunkcji z jego urodzeniowym Merkurym.

Budowa domu

Od wieków ludzie dużą wagę przykładają do momentu rozpoczęcia budowy budynku. Jest z tym związanych wiele przesądów i zwyczajów. Jednak za horoskop budowy domu astrologowie przyjmowali zawsze moment położenia pierwszej cegły.

Horoskop podróży

Aby pomóc losowi i zapewnić sobie bezpieczniejszą i bardziej komfortową podróż, możemy wyznaczyć horoskop podróży. Horoskop podróży stawiamy na moment, kiedy planujemy wyjść z domu lub wsiąść do pojazdu, którym kierujemy lub mamy wpływ na podróż.

Dom VIII: fakty i mity

Ósmy dom jest domem następującym, któremu przypisuje się jakość stałą, żywioł wody i powiązanie ze znakiem Skorpiona. Ósmy dom jest mało dynamiczny, bo to w domach kardynalnych coś się dzieje, a w domach upadających rzeczy poddawane są procesowi analizy, zmiany i doskonalenia.

Co nam przyniesie Jowisz w znaku Bliźniąt?

Jowisz na wygnaniu działa inaczej, niż się tego spodziewamy. Nie włada tym znakiem, a wręcz jest na wygnaniu ze swojego królestwa, bo znak wygnania jest opozycyjny do znaku, którym dana planeta włada.

Znak Barana

Znak Barana to pierwszy znak zodiaku, który wyznacza początek wiosny i nowego roku astronomicznego oraz astrologicznego. Charakterystyka tego znaku pochodzi od połączenia symboliki żywiołu ognia i jakości kardynalnej, którym Baran jest w zodiaku podporządkowany.

Jak nauczyć się astrologii?

Wiele osób pyta mnie, czy każdy może zostać astrologiem. Odpowiadam zawsze, że tak! Astrologia nie jest nauką tajemną i łatwo poznać jej reguły. Dla jednych może być nudna i nieciekawa, a dla drugich stać się ciekawym hobby, życiową pasją, czy nawet zawodem. Jak więc nauczyć się astrologii?

Jowisz w Bliźniętach od 11.06.2012

11 czerwca Jowisz wejdzie do Bliźniąt i zostanie w nim aż do 26 czerwca 2013 roku. Będzie szansa na pozytywne zmiany w twoim życiu. Jowisz po zodiaku wędruje dostojnie i powoli. Przez jeden znak przechodzi mniej więcej rok. Niczym wielki czarodziej przynosi zmiany i pielęgnuje dobre cechy każdego znaku. Branże i dziedziny, które aktualnie wskazuje, stają się dostępne dla większej liczby ludzi, a to sprzyja sukcesom i zadowoleniu.

Redakcja

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna jest jedynym czasopismem poświę™conym profesjonalnej astrologii, jakie ukazuje się™ na polskim rynku.

Adres redakcji:
ul. Pruszkowska 29/259,
02-119 Warszawa

Napisz do nas
Tel. kom: 0-600-218-488/588

© 2011-2018 Albireo s.c.

Kwartalnik Astrologia Profesjonalna jest jedynym czasopismem poś›wię™conym profesjonalnej astrologii, jakie ukazuje się™ na polskim rynku.

Adres redakcji:
ul. Pruszkowska 29/259,
02-119 Warszawa
e-mail: redakcja (mał‚pa) astrologiapro.pl
tel. kom: 0-600-218-488/588